Çocuklarda Kansızlık Nasıl Giderilir?
Çocuklarda Kansızlık Nasıl Giderilir?

Benzin istasyonundaki ödeme kayıt cihazı, gerçek zamanlı verileri elektronik olarak iletebilen ve güvenliği artırabilen ”yeni nesil yakıt pompası ödeme kaydedici cihaza” dönüştürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma mecburiyeti bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC),elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) dönüştürülmesine, bu cihazlardan gerçekleştirmiş olan satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi mecburiyetina ve bu cihazların üreteceği fiş ya da rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik uygun standartlarda toplanmasına, anlık ve/ya da periyodik iletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB’e elektronik ortamda iletilecek. 

Yeni nesil pompa ÖKC’lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak. Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her çeşit akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne ”plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.

YN POMPA ÖKC’YE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılan bir elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022’ye, elektronik kayıt ünitesi olanların ise en geç 31 Aralık 2023’e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi mecburi olacak.

Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022’den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı ya da devri yapılamayacak. 1 Ocak 2022’den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi ya da satışı gerçekleştirilemeyecek. 

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden ya da belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar terminal servis merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanun’un ilgili ceza hükümleri uygulaması yapılacak.