Danıştay'dan bıyık kararı!
Danıştay'dan bıyık kararı!
Fevzi Çakır[email protected]

Danıştay’ın kararına konu yargı sürecini Sivil Hava Limanları Koruma ve Güvenlik Memurları Dayanışma Derneği tarafından başlatıldı. Dernek, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün 14 Nisan 2014 tarihli Özel Koruma ve Güvenlik Personeli’nin Kılık Kıyafet Genelgesi’nin “bıyık bırakmamakla” ilgili kısmının iptali istemiyle dava açtı.

GENEL MÜDÜRLÜK: DAVA REDDEDİLSİN

Dava Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, özel güvenlik personellerine bıyık yasağının devamını savundu. Genel müdürlüğün savunmasında, özel güvenlik görevlilerinin kamu görevlisi sayıldığına dair Yargıtay kararlarına atıf yapıldı. Havalimanlarında özel güvenliklerle birlikte çalışan emniyet ve askeri personellerinin mevzuat gereği bıyık bırakmadıkları vurgulanan savunmada, “Havalimanlarında görev yapan özel güvenlik personelinin temiz ve çağdaş görünümde olmasının gerekliliği, güvenlik hizmetlerinin tek otoritenin yönetimi altında düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinin zorunluluğu, polis ve askeri personel ile yeknesanlığın sağlanması amacıyla güvenlik personelin bıyık bırakmaması düzenlendiğinden, hukuka uygun olan düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın reddi gerekir” denildi.

TETKİK HAKİMİ: İPTAL EDİLMELİ

Danıştay Tetkik Hakimi ise görüşünde, Devlet Memurları Kanunu uyarınca Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde sayılmayan özel güvenlik personeline Emniyet Hizmetleri Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti. Hakim söz konusu genelgenin, bıyık yasağını düzenleyen kısmının iptaline karar verilmesini gerektiği yönünde görüş bildirdi.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Ve karar. Danıştay 10. Dairesi oybirliğiyle Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün Özel Koruma ve Güvenlik Personeli’nin Kılık Kıyafet Genelgesi’nin “bıyık bırakmamakla” ilgili kısmını iptal etti.

GEREKÇE: EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDAN DEĞİLLER

10. Daire’nin kararının gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

“Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü her ne kadar, havalimanlarında görev yapan koruma ve güvenlik personelinin, polis ile bazı havalimanlarında ise askeri personel ile birlikte görev yaptığı ve anılan personelin bıyık bırakmadığı belirtilerek, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği uyarınca özel koruma ve güvenlik personelinin de bıyık bırakmayacakları ileri sürülmüş ise de söz konusu personele yönelik düzenlemeler ihtiva eden kanun ve yönetmelik hükümlerinde bu yönde bir kurala yer verilmediği gibi, 657 sayılı Kanun uyarınca Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde sayılmayan özel koruma ve güvenlik personeline yönelik olarak, daraltıcı niteliği bulunan Emniyet Hizmetleri Mensubu Kıyafek Yönetmeliği’nin ilgili hükmünün kıyasen uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu tamimin söz konusu bıyık bırakamayacaklarına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu sonucuna varıştır.”

danıştay bıyık kararıdanıştay kararıson dakika haberihaberlerGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here